News & Offers

Mae'n ddrwg calon gan deulu Gray-Thomas gyhoeddi'r newyddion am farwolaeth Eric Gray-Thomas, yn 89 oed, ar Fehefin y 5ed 2017, yn dilyn gwaeledd byr.

It is with deep sadness that the Gray-Thomas family announce the death of Eric Gray-Thomas, aged 89 years, on the 5th of June 2017, following a short illness.